De Nederlandse Vereniging van Kavelaars

Author: Redactie Kavelkrant
30 juli 2015 07:39

De website van de Kavelaar gaat vernieuwen, kavels kunnen alleen geplaatst worden door een Kavelaar, lid van de Nederlandse Vereniging van Kavelaars, NVK, in oprichting, niet leden verkrijgen toegang tot plaatsing na betaling van de kosten van een Kavelcertificaat, af te geven door de NVK, zodoende is de kwaliteit van de informatie over de kavel gewaarborgd.

Middels samenwerking met diverse aannemers, van catalogus-,houtskelet-, prefab- en traditionele bouwers worden de diverse kavels voorzien van mogelijke bebouwing, in 3D of anders, overigens is dat geheel vrijblijvend voor de uiteindelijke kavelkoper.

Het streven met de website van de Kavelaar is om uiteindelijk alle beschikbare kavels in Nederland in kaart te brengen, te voorzien van correcte informatie omtrent bebouwingsmogelijkheden en anders.

Aanvragen lidmaatschap voor de Nederlandse Vereniging van Kavelaars in oprichting, te richten aan nvk@dekavelaar.nl

 

Leave a Reply