Selecteer een pagina

Nota Bene
Teneinde Uw kavelwensen goed in beeld te brengen en tevens Uw ideeen over het te bouwen droomhuis te vernemen stelt de Kavelaar een bezoekje voor bij U thuis en wel door de met ons samenwerkende bouwmeester / architect BNA, Ing. David J.C. Beijersbergen van Henegouwen, hij neemt kennis van Uw kavelwensen, maakt ter plekke een idee-schetsje van het door U te bouwen droomhuis. Kortom David maakt met U een totaalplaatje van Uw kavel en Uw droomhuis.
Voor dit nuttige bezoekje berekent David U een bedrag van 150€, mocht U dit bedrag teveel vinden na afloop bezoekje, dan kunt U dat kenbaar maken aan hem.
Eventuele vervolgopdrachten, zoals schetsontwerp, 3d model, etc., nader met David te overleggen.
Graag Uw reactie / interesse : architect@dekavelaar.nl, aart@dekavelaar.nl